Periodontitt | Periimplantitt

Mens vanlige tenner utsettes for periodontitt, som i verste fall kan ende med tannløsning, så utsettes implantater for samme problemet, og da kalles det periimplantitt.

Implantater, gjerne i titan, kan skrues fast i kjevebeinet og fungere som feste for tenner, en eller flere. Denne måten å erstatte tapte tenner på er relatvt kostbar, men det er en metode med relativ god prognose.

Tannlege holder tenner

Mens vanlige tenner utsettes for periodontitt, som i verste fall kan ende med tannløsning, så utsettes implantater for samme problemet, og da kalles det periimplantitt. Det er derfor ikke anbefalt å erstatte tenner som har svekket feste med implantater, men der tenner mangler, kan implantater være et av flere alternativer.

Andre alternativer blir omtalt under temaet “Det lille rest-tannsettet“.

Krone eller bro
Det lille rest tannsettet
Tannstein
Bittskinne