Tannlegeskrekk

Det mest alvorlige tilfellet vi har opplevd var en pasient som påsto hun alltid før har fått tannbehandling kun under narkose. Dette problemet er naturligvis en stor utfordring for oss tannleger, og for vår del møter vi dette med en klar erkjennelse at tilstandens alvorlighetsgrad, og at dette er noe man ikke tar lett på.

Vi tar tannlegeskrekk på alvor.

Det hender faktisk ikke så helt sjelden at nye pasienter som kommer til oss, ganske straks forteller at de egentlig er ”livredd for å gå til tannlegen” og at det derfor er lenge siden de var der sist. (5-10% av norske pasienter har dette problemet, som på fagspråket heter odontofobi).

Å se på klokka og starte borret momentant, er neppe veien å gå. Vi opplever at dette skal ta litt tid; en romslig samtale som gir pasienten en klar forståelse av hvordan vi tenker oss hva som skal skje og hvordan. Pasienten får tid til å fortelle om sine tidligere opplevelser i tannlegestolen slik at vi kan leve oss inn i situasjonen og gi pasienten tiltro til at vi forstår han/hun.

Vi lover gjerne at pasienten skal få bestemme alt vi skal gjøre den første timen, og at ingen ting skal være vondt. Litt bedøvelse blir da helt naturlig dersom pasienten ønsker å få en ”liten prøvebehandling”. Etter første besøk blir det naturligvis avgjørende at pasientens opplevelse har blitt slik vi har sagt; at vi snakker sant og er til å stole på. Alle detaler kommer naturligvis ikke frem i denne lille epistel, men vår erfaring er at alle som en blir rolige etter hvert, og får den behandlingen som er nødvendig. Vi tror at tilstrekkelig tid til å bygge tillit er det aller viktigste for å lykkes.

Rotfylling
Tannstein
Bleking
Tannkjøttsykdommer

Tannlege i Ålesund